ເປັນຫຍັງເລືອກ US

ຢາງ Liangju ແມ່ນຜູ້ຜະລິດທີ່ເປັນມືອາຊີບຂອງສ່ວນປະກອບຢາງທີ່ມີຮູບຊົງ.